Kung minsan nang naisip

Na ang nararamdaman mo’y makabuluhan,

Isaisip sana na meron pang

Ibang bagay na pwedeng pag-alayan ng

Pag-ibig na dalisay.

Ialay na lang kaya ito

Sa mga manggagawa, magsasaka,

Sa kapwa estudyante, sa buong masa.

Ipangako na lang ang pag-ibig kay

Inang Bayan na madalas nang napabayaan.

Dahil, Sinta, kung totoo nga ang nadarama,

Mas nararapat na ipakita na lang ito

Sa mga lubos na nauuhaw

Sa pag-ibig na dakila.

Huwag mo sana akong gawing

Sentro ng iyong mundo pagkat

Hindi ko maipapangako na makakaya kong

Maging pantay ang mabibigay na

Atensyon, pag-unawa, at pag-kalinga.

Nawa’y intindihin mo na pag-intindi sa sarili kong

Nararamdama’y akin nang naging kahinaan.

Ngunit sinta, huwag mag-alala,

Pag-ibig mo’y hindi ko binabalewala.

Mas nararapat nga lang na,

Pag-ibig na yan ay ibahagi pa sa masa.

Huwag mangamba, sinta.

Pag- ibig na yan ay akin pa ring madadama,

Sa patuloy nating pakikibaka

Para makamit ang isang bukas na

Banayad kung saan ang lahat ng

Tao’y malaya’t masaya.

Kaburgisan

What a terrible lover for me you’ll be, I thought. 

For you do not think of love like

Strolls at the park, carving names on trees 

Or stargazing.

 

You offer your love not to people like me

But to those with tattered clothes and unruly hair.

You would want to hold hands with rough and dirty palms.

With them, you never hesitate to share. 

 

You spend your free time reading Lenin

And you speak of him like  he’s meant for everyday conversations. 

You express your love by shouting, “Makibaka!”

Under the scorching heat and with your sweat already dripping.

 

What a terrible lover for me you’ll be, I thought.

For I maybe will not experience going to fancy restaurants,

Or be given pretty dresses or be

Pampered the way I already am.

 

What a terrible lover for me you’ll be, I thought.

And then I became afraid

Not of what you are not capable of giving me.

But because then I knew, 

That your selfless fight for the poor and oppressed

Makes me fall deeper for you. 

 

Karay-a!

Bukun Ti Tanan nga Makalab-ut sa Bulan Astronot” ni Ma. Milagros C. Geremia Lachica

 

Kuon nanda                                                                  They say

marayu gid ang bulan                                                   the moon is so far away

ti, nalab-ut man                                                            but it has been reached

kang mga astronot                                                       by astronauts

 

Bukun man ko ti astronot                                              I am not an astronaut

andut nalab-ut ko man haw                                          why have I succeeded

ang pag-ingud                                                              to be beside

kanimo?                                                                        you?

Komposo ni Rodielyn sa Tacayan

The saddest…

Bombard the Headquarters!

“Komposo ni Rodielyn sa Tacayan” was composed by Tumandok children during the Children’s Rehabilitation Center fact-finding mission in barangay Tacayan, Tapaz, Capiz in October 2012. Rodielyn Aguirre was killed by an M203 grenade explosion. The “Komposo” was also performed by Tumandok children during the 9th Tumanduk Assembly in barangay Aglinab, Tapaz, Capiz last January 18, 2014. I am posting the lyrics of the song followed by my and Karlo’s rough English translation as well as the case report by the human rights alliance Karapatan.

Komposo ni Rodielyn sa Tacayan

Sa inyo nga tanan, akoy pamate-eh!
Akon iga-asoy isang kasaysayan
Sa banwa sang Tapaz baryo sang Tacayan
Isa ka batalyon ang ginhalinan

Kagarok sang 61st gilayon nga nagtuhaw
Domingo nga adlaw bulan sang marso
Tuig dos mil dose petsa dies ato
Alas tres impunto natabo didto.

Suno kay Erminia pakaisa ni Rodielyn
Pag puas sang lupok ana nga nakit-an
Duha ka…

View original post 579 more words