Bahagi

Na enganyo sa maraming bagay

Mga gusto’y nagbago. 

Paminsan-minsa’y sumasaway din. 

Maghapong nanonood ng

kung paano mamuhay ang puno,

trapiko, ibang tao, ang imahinasyon.

Nagkaroon rin ng mga kaibigan, 

at may mga pagkakataon ring nawalan.

Nagkaroon rin ng pag-ibig

na hindi nga lang pinaglaban, 

hinintay nga, hinihintay pa rin.

Nagbabasakaling magdadalawang isip

na muling pansinin ang tinangging pag-amin. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s