Miss Representation (2011)

Ang Mundo ni Jacob Laneria

miss-representation-movie-poster-2011-1020693980

image from http://www.moviepostershop.com/miss-representation-movie-poster-2011

Magandang documentary. Pinagdugtongdutong ang patriarchy, capitalism, media corporations, pulitika, violence against women sa US. Dapat gawan ng Filipino version nito, pero dapat may post-/neocolonial na dimension ang pagtalakay sa estado ng kababaihan sa bansa

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s